VİZYONER BİR GELİŞİM HİKAYESİ: MÜSİAD ANKARA

Müsiad Başkanı İlhan Erdal

1992 yılında Ankara özelinde başlayan MÜSİAD sevdamız şube olarak 2017 yılında 25’inci yılını idrak ediyor. Bu 25 yıllık süreç içinde iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla pek çok gün gördük, pek çok olay yaşadık. Ülkemizin ve milletimizin yaşadıklarına sadece şahitlik etmedik, sorumluluk bilinciyle adımlar attık. Millet odaklı bir ilerleme anlayışı ile yenilikleri takip eden, bütünün tüm parçalarını kapsayan bir gelişim stratejisini benimsedik. Büyük bir dayanışma örneğinin, devasa bir ahlaki hayat tarzının parçası olduğumuz inancıyla, ‘’Yüksek Ahlak Yüksek Teknoloji’’ ilkesiyle yürüdüğümüz bu yolda, ülkemizin maddi ve manevi açıdan gelişimini şiar edindik.  

“ORTAK PAYDAMIZ VİZYONER BİREYLER OLMAK”
Her geçen gün değişimini sürdüren dünya ekonomik düzeni, coğrafyamızda yaşanan siyasi gelişmeler ve ülkemizin içinden geçtiği FETÖ ihaneti süreci ülkesinin ve milletinin her zaman yanında olan bizlere yeni sorumluluklar ve görevler yüklemektedir. Buradan hareketle, asra bedel 25 yılımızın sonunda görüyoruz ki, sahip olduğumuz birlik ve beraberliği yeni bir hedef ile taçlandırmak zorundayız. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, coğrafyasındaki gelişmelere hâkim, özgün üretim ve markalaşma ile değer üreten, kısacası geçmişinden aldığı güçle gelecek vizyonu oluşturan bireyler olmak ve kurumlarımızı bu doğrultuda sistematik bir şekilde yeniden yapılandırmalıyız. Özellikle, sistem odaklı yönetim anlayışı ve liyakat esaslı görevlendirme yaklaşımı bu sürecin en önemli iki ayağını teşkil etmektedir. MÜSİAD Ankara olarak, 2016 yılı içerisindeki tüm çalışmalarımızda bu yaklaşımı uygulamaya koyarak ikinci 25 yılımız ve nice 25 yıllarımız için temel atma gayretini sergiledik. 

“GÜCÜMÜZÜN KAYNAĞI ÜYELERİMİZ”
MÜSİAD, birlik ve beraberliğin Türkiye’nin yakın geçmişindeki önemli bir örneğidir. Şunu özellikle ifade etmeliyim ki, MÜSİAD Ankara devamlı gelişen ve büyüyen bir şube olma kimliğini taşıyor. Geçtiğimiz dönem içerisinde üye sayımız yaklaşık yüzde 50 artış göstererek 220’den 332’ye çıktı. Bu kimlik teşekkül ederken aramıza katılan yeni üyelerimizde aradığımız en önemli kriter MÜSİAD kimliğine uymaları ve “Yüksek Ahlak Yüksek Teknoloji” ilkesini benimsemeleridir. Aramıza katılan yeni üyelerimize bir kez daha ailemize hoş geldiniz diyorum.  
Teşkilatlanma faaliyetlerimizi, gücümüzün kaynağı olan üyelerimizin ihtiyaçları ile bireysel ve kurumsal gelişimlerini hedef alarak gerçekleştirdik. Özellikle bölgesel üye toplantılarımız ile üyelerimizin birbirleriyle olan iletişimlerini kuvvetlendirmeyi ve aralarında yeni iş birlikleri tesis etmeyi amaçladık. Her biri kendi sektöründe, iş yaptıkları farklı pazarlarda bilgi, birikim ve tecrübe sahibi olan iş adamlarımızın karşılıklı paylaşımları ile vizyoner kazanımlar elde etmelerine aracılık yaptık. 

“GELİŞİM İÇİN ETKİN BİR KAMU-STK BİRLİKTELİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ”  
MÜSİAD Ankara Başkent şubesi olmanın verdiği sorumluluk ve çözüm odaklı yaklaşımıyla herkesin takdirini toplamış bir sivil toplum kuruluşudur. Bu anlamda Ankara’da bulunan tüm STK’lar, kurum ve kuruluşlarla temas halinde olan bir MÜSİAD Ankara bulunmaktadır. Özellikle bürokrasi, siyaset ve diğer kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdiğimiz gibi, aynı zamanda pek çok kurum ve kuruluşu da şubemizde kabul etmekteyiz. Üye profilimiz ve sahadan doğru veri toplama özelliğimiz ile etkin kamu-STK birlikteliğinin özelde Ankara’nın, genel de ise Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kurumsal İlişkiler çalışmaları altında son iki yılda gerçekleştirdiğimiz 375 kurumsal temas ile bu konuda önemli kazanımlar elde ettik. Hiç şüphe yok ki kurumsal temaslar aynı zamanda birliktelikler üretmekte ve bu birliktelikler beraberinde yeni projeler getirmektedir. 2015 yılında başlattığımız “Ankara Platformu Projesi” ile hem Ankara’ya karşı sevgimizin bir karşılığını üretmek istedik hem de bu çalışma ile Ankara’da faaliyet gösteren pek çok kurum ve kuruluşla birlikte çalışma ortamı oluşturduk.  Ankara’nın her türlü sorunlarının giderilmesi, sektörel analizlerin yapılarak bir yol haritasının belirlenmesi için kentin dinamiği olarak nitelendirebilecek kurum ve kuruluşların bir arada çalışma kültürüne hizmet etmeyi amaçlayan Ankara Platformu Projemizi hayata geçirdik. MÜSİAD Ankara tarafından koordinatörlüğünün üstlenildiği projede; Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası 1. OSB, İvedik OSB, Hacettepe Teknokent, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) gibi Ankara’mızın güzide kuruluşları projenin resmi paydaşlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda Ankara’nın 15 sektörünün fizibilitesini oluşturarak sonuç raporumuzu kamuoyuyla paylaştık. Raporumuzun sonuçları doğrultusunda belirlediğimiz yol haritası ile yeni bir çalışmanın başlangıcını yaptık. Platform Ankara yapılanması ile belirli tarihlerde siyasilerle, bürokratlarla ve tüm paydaşlarla bir araya gelerek çalışmalarda bulunuyoruz. Son olarak Ankara’daki savunma sanayi aktörlerinin buluştuğu bir odak toplantısı düzenleyerek oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki süreçte de Ankara’mıza yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.

Öte yandan MÜSİAD Ankara bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantılarında bir konunun yetkilisiyle üyelerimizi bir araya getirerek ciddi bir sinerji ürettik. Üyelerimizin bu toplantılarda elde ettikleri bilgi ve diyalog imkânı ile yaşanılan pek çok sorunun çözüme ulaştığını görmekteyiz. Sektör Kurullarımız ile koordinasyon halinde planlanan bu bilgilendirme toplantıları ile üyelerimizin bulundukları sektörlerdeki sorunları tespit ederek, bu sorunların muhtevalarını analiz ederek ilgililerine aktarmaktayız. Bununla da yetinmeyip, sektördeki sorunları çözmek için inovatif yaklaşımlar üretmek için gayret etmekteyiz. Böylelikle üyelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Ayrıca bölgesel iş forumlarımızla ya da fuarlarla üyelerimizin bulundukları sektörlerde gelişmeleri için imkanlar üretmeye gayret ediyoruz.

“POTANSİYELİMİZ DÜNYA İLE İLETİŞİM HALİNDE OLMAYI GEREKTİRİYOR”
MÜSİAD değer üreten bir kurum olma özelliğiyle yaşadığı topluma değer katmayı ilke edinmiştir. MÜSİAD Ankara da bu ilke çerçevesinde üretim yapan iş adamları vesilesiyle ülkemize değer katmaya gayret etmektedir. Ankara’nın ve üyelerimizin sahip olduğu potansiyel, tüm Dünya’ya hitap etmektedir. Özellikle ihracat yapan iş adamlarımızın dış ülke temsilcilikleriyle olan temaslarını artırarak iş adamlarımızın ihracat kapasitelerini artırmaya çalışmaktayız. Dış İlişkiler Komisyonumuzun faaliyetleri ile geçtiğimiz iki yıl içerisinde 50’ye yakın ülke temsilciliğiyle farklı şekillerde temasa geçilmiştir. Öte yandan ülkemizin uluslararası arenada faaliyet gösteren DEİK gibi kurum ve kuruluşlarında görev alan üyelerimizin birikimlerini tüm üyelerimize aktararak ihracat yapan ya da yapma potansiyeline sahip üye sayımızı artırmayı amaçlıyoruz. 

Burada bir hususu belirtmemiz gerekir ki MÜSİAD camiası sadece ticaret için ilişki kuran bir kurum değildir. Sosyal destekler de bizim için önemli bir amaç olmuştur. Özellikle yurt dışından Türkiye’ye okumaya gelen yabancı öğrencilere destek oluyoruz. Bu öğrenci kardeşlerimizin yabancılık çekmemeleri, Türkiye’ye karşı bir aidiyet hissi kurabilmeleri için gayret göstermekteyiz. Bu çerçevede yaklaşık 500 yabancı öğrenci ile temasa geçirilerek gönül bağı oluşturulmuştur. Gelecek yıllar içerisinde, ülkelerine dönerek farklı alanlarda yer alacak bu öğrenciler ile devam edecek olan iletişim, ülke ekonomisine büyük kazanımlar sağlayacaktır. 

2015 Ocak ayında düzenlediğimiz Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’nun yapısını oluştururken özellikle sektörünü en iyi şekilde temsil eden arkadaşlarımızı masanın etrafında toplamaya gayret ettik.  Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar MÜSİAD Ankara ve Ankara’mız için dava arkadaşlarımızla kararlılıkla mücadele ettik. Bir bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu yolda benden önceki çok değerli başkanlarımız da MÜSİAD Ankara’ya ciddi manada katkıda bulundular. MÜSİAD Ankara, 1992 yılında Hüdaverdi Çakır başkanlığında kurulmuş öncü şubelerden birisidir. Akabinde görev alan başkanlarımız; S.Zeki Poyraz, Halil İbrahim Boyacıoğlu, Celalettin Kutluca, Şerafettin Karademir ve M.Ziya Kahraman şubemizin ve MÜSİAD değerlerinin serpilip büyümesi için ciddi çalışmalara imza atmışlardır. Kendilerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Öte yandan, sanayiden hizmet sektörüne, birçok alanda faaliyet gösteren, Ankara ekonomisi açısından büyük önem taşıyan ve birçok kişiye iş imkânı sağlayan 332 değerli üyemizle her geçen gün büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Bizler, asra bedel çeyrek asırdır, üyelerimize yönelik çalışmalarda bulunuyor; Ankara’mızın ve ülkemizin ekonomi ve ticaret yönünden gelişmesine değerler anlayışını ilke edinerek katkı sunuyoruz. Ülkemiz için her alanda katma değer üretiyoruz. İstihdam edilen personelin kişisel donanımlarının artırılması, küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların iş ve işleyiş sistemlerinde standartların yakalanması, değer ölçülerinin tüm alanlarda tesis edilmesi ve tüm sektörlere yönelik Ar-Ge çalışmalarıyla piyasanın gelişimine katkıda bulunuyoruz. Değer ölçülerinin hâkim kılınarak, özelde Ankara’mızın genelde ise ülkemizin daha müreffeh ve daha güçlü olması için kararlılıkla çalışıyoruz.

Yardımlaşmak, dayanışmak, paylaşmak ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmak kadim medeniyetimizin en temel unsurlarındandır. MÜSİAD Ankara olarak hem milletimiz hem de gönül coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimiz için sosyal projelere ve yardım organizasyonlarına ara vermeden devam ediyoruz. Örneğin Türk Kızılay’ı ile yaptığımız çalışmalarla, bir nebze de olsa yaralara merhem olmak adına Suriyelilere, Türkmenlere insani yardımlar ulaştırdık. Yakın dönemde, ağır savaş suçlarının işlendiği, sivillerin katledildiği Halep’e yönelik infak kampanyamızın startını verdik. İnşallah Kızılay ile oradaki kardeşlerimize yardım elimizi uzatıyoruz ve kararlılıkla sürdüreceğiz. 
“SAHİP OLDUĞUMUZ EN BÜYÜK KIYMET: GENÇ MÜSİAD”
Sahip olduğumuz en önemli kıymetimiz Genç MÜSİAD’lı kardeşlerimizdir. Dünya’yı yakından takip eden, bu ülke için değer üretmeye sevdalı, her alanda donanımlı gençler ile geleceğe umutla bakmaktayız. Genç MÜSİAD’lı kardeşlerimiz de bu yaklaşımla gerçekleştirdikleri faaliyetler ile önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrencilere yönelik Yıldırım Beyazıt Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisindeyiz. Genç girişimcilerimize yönelik önemli çalışmalarımız mevcut. Genç işsizlik sorununa girişimcilik ve teknoloji bağlamında çözümler üretilmesi hedeflenerek Türkiye, Avrupa, Tunus, Bahreyn ve Afrika ülkelerinden alanında uzman konuşmacıların katılımı ile bir kamp düzenledik. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi ile, farklı ülkelerden değerli isimleri Ankara’da misafir ederek genç girişimcilerle bir araya getirdik. 
“YERLİ ÜRETİM VE YERLİ PARA SEFERBERLİĞİ’Nİ GÖREV KABUL EDİYORUZ”
Ülkemiz son 15 yıl içerisinde, birçok sektörde yerli üretim konusunda önemli adımlar attı. Bizler de MÜSİAD Ankara olarak, 2017 yılı için, ülkemiz, aziz milletimiz ve iş dünyası adına büyük önem arz eden ‘’Yerli Malım Yerli Param’’ mottosuyla yerli ürün üretimine ve kullanımına yönelik farkındalık oluşturacak projemizi başlattık. Proje kapsamında yerli ürün üretimini ve tüketimini teşvik eden, kendi değerlerimizi öne çıkaran ve koruyan anlayışı yaygınlaştırmaya yönelik bir dizi çalışmalar yapacağız. 
“KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ ARTIRMAK HEDEFİMİZ OLACAK”
Hedeflerine güçlü bir şekilde ilerleyişini sürdüren ülkemize, kadın erkek ayrımı yapmadan tüm girişimcilerin hem katma değer hem de istihdam yönünden katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. MÜSİAD Ankara olarak, kadın girişimcilerin iş dünyasında yer almalarını çok önemsiyor ve bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. MÜSİAD Ankara ev sahipliğinde kadın girişimcilere destek vermek amacıyla, KOSGEB ile iş birliği içerisinde Kadın Girişimcilere Yönelik Eğitim Programları düzenleyerek Girişimcilik Sertifikaları almalarını sağladık. Ayrıca MÜSİAD Ankara olarak, kadın üyelerimize ve erkek üyelerimizin eşlerine yönelik her hafta düzenli olarak toplantılar ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenledik. 

2017 yılında kuruluşunun 25’inci yılını kutlayan MÜSİAD Ankara, devletinin ve milletinin her daim yanında olmaya devam edecektir. Özellikle 15 Temmuz süreciyle başlayan saldırıların devamı olan ekonomik darbelere karşı tüm üyeleriyle en ön safta mücadele etmeye devam edecektir. MÜSİAD olarak en önemli temennimizin başında ülkemizin güven, istikrar ve huzur içerisinde, güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi; yaşanan terör olaylarının bir an önce son bulması geliyor. Bunun da üstesinden millet olarak, iş dünyası olarak, siyasiler ve sivil toplum kuruluşları olarak ancak kenetlenerek gelebiliriz. Birlik ve beraberlik içinde üretmeye ve büyümeye devam etmeliyiz. Ayrıca iş adamları olarak, ekonomik reformların hızlandırılarak sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesini ve toplumun tüm kesimini yakından ilgilendiren Yeni Anayasa çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasını arzu ediyoruz. 22’ncisini gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını dileriz. 

İlhan Erdal
MÜSİAD Ankara Başkanı

EN