ANKARA’NIN SOSYAL VE TİCARİ HAYATINDA DAİR REÇETE

12 Mart 2019

 

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, seçimlere yönelik belediye başkan adaylarına bir yol haritası olacak açıklamalarda bulundu.

Ankara’da şehircilik alanında yapılması gerekenleri sıralayan MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, “Kentsel dönüşüm projeleri, Ankara’ya yakışır bir şekilde, tarihi ve sosyo-kültürel altyapısı ile uyumlu bir halde yapılmalıdır. Gecekondu mahallelerini kentsel dönüşüm mantığı ile yok ederken yerine modern gecekondular inşa etmemeliyiz. Plansız şehirleşme, kontrolsüz büyümeyi, altyapı sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu da Ankara halkı için problemler oluşturmaktadır.” şeklinde konuştu.

Ankara şehrinin imar planıyla ilgili, en az 2050 yılı gelişimi ve nüfusu öngörülerek nazım imar planı yapılmalı ve yapılan plandan taviz verilmemeli diyen Başkan Hasan Basri Acar, “Şehrimizin güncel haritalanması yapılıp hâlihazırdaki durum tespit edildikten sonra uygulanabilir planların yapılması gerekmektedir. Kentin 3 boyutlu modelinin oluşturulup kent siluetinin daha iyi analiz edilmesi, yapılaşmanın güncel hayata etkilerinin daha iyi saptanabilir hale gelmesini kolaylaştıracaktır.” dedi.

ANKARA’DA SERBEST TİCARET BÖLGELERİNİN OLUŞTURULMASI ŞART
Ankara’nın sanayi ve ticarette sahip olduğu potansiyelin çok üstünde bir kabiliyet ve güce sahip olduğunu belirten Acar sözlerini şöyle sürdürdü: “Kabiliyetin ve gücün ortaya çıkması için yoğun çaba harcanması gerekiyor. Ankara’da yerli ve yabancı yatırımcılar için serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması şart. Her türlü ticari faaliyetin rahatlıkla yapılabileceği bu bölgelerde Ankara’nın ticari hayatı çok büyük gelişim gösterecektir.

KÜLTÜR ve SAĞLIK TURİZMİNDE ANKARA’DA GEREKLİ YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILMALI 
Ankara’nın parlayan ticaret ve kültür merkezlerinden olan Hacı Bayram Veli Camii ve Hamamönü gibi tarihi dokuya uygun bir şekilde inşa edilmiş olan merkezlerin ölü şehir görüntüsünden çıkıp ticaretiyle, üretimiyle, kültür hayatıyla, eğitim hayatıyla canlı merkezler haline getirilmesine ve bu çalışmanın da seçim öncesinde mutlaka açıklanması gerektiğine inanıyorum. Ankara, sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımlarla sağlık turizmi konusunda çok önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Ankara’nın gelecekte bir sağlık şehri olacağı düşünülerek altyapıların ona göre düzenlenmesi gerekir. Sağlık turizminin termal alanında da güçlü olan Ankara’da gerekli yatırımların önü açılmalı ve yatırımlar teşvik edilmelidir.

KAHRAMANKAZAN SAVUNMA SANAYİ KÜMELENMESİ
İhtisaslaşmış sanayi alanları arasında şüphesiz en önemli sırayı Kahramankazan’da hayata geçirilmesi planlanan savunma sanayi kümelenmesi alacaktır. Bu dev yatırım ile Ankara’nın uluslararası bağlantısı ve sınai üretim gücü artacak; beraberinde de mekânsal bir çevresel gelişme yaşanacaktır. Ankara’nın sanayi üretim merkezlerinin sağlıklı ve yeterli planlanmamasından dolayı rastgele yerlerde gelişmesi, ulaşım, yerleşim, altyapı ve görsel açıdan sıkıntılı durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumun acilen düzeltilmesi gerekmektedir. 
Sanayi bölgeleri ve OSB’ler, çalışma saatlerinde fazlasıyla bir nüfusu barındırmakta, bu nüfus mesai sonrasında büyük bir dalga halinde trafiğe çıkmakta. Bunun önüne geçmek için OSB’lere yakın işçi lojmanları yapmak veya bu bölgelere toplu taşıma imkanlarını daha yoğunluklu sunmak (metro gibi) gerekmektedir.

YATAY MİMARİ MUTLAKA TEŞVİK EDİLMELİ
Yatay mimarinin mutlaka teşvik edilmesi ve hatta bu teşvikin takip edilmesi gerekmektedir. İnşaatlarda kullanılacak güneş paneli kiremitleri ile binalarda elektrik üretilmesinin özendirilmesiyle belediyelerde oluşacak maliyet aşağılara çekilebilir.  AYKOME’nin kesinlikle aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Tüm altyapı çalışmalarının (elektrik, doğalgaz, su, atık su ve telefon vb.) tek elden koordine edilmesi, yapılan yatırımların heba edilmemesi, sök-yap, boz-yap, kaz-yap modelinden çıkılması gerekmektedir.

Tüm şehrimizde yayaların rahat yürüyebileceği kaldırımların, alt ve üst geçitlerin yapılması ve güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. Bunların yanında şehir içinde bulunan eğlence mekânlarının daha uygun yerlere taşınması şehrin huzuru açısından önemli bir gelişme olacaktır. Trafik sinyalizasyon sistemlerinin akıllı hale getirilmesi, trafik yoğunluğuna göre şeritlerde değişiklik yapılarak buna göre trafik akışına izin verilmesi ve daha pratik kavşakların yapılması gerekmektedir. Batı’da birçok şehirde gördüğümüz İstiklal Caddesi örneğinde olduğu gibi yayalaştırılmış bölgelerin oluşturulması da şehrimiz açısından vazgeçilmezdir.

ANKARA’NIN TARIM VE HAYVANCILIK ŞEHRİ OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR
Ankara’nın aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık şehri olduğu unutulmamalıdır. Tarımda Beypazarı Havucu, Ayaş Domatesi, Kalecik Karası, Kahramankazan Kavunu, Çubuk Turşusu ve Kızılcahamam Bazlaması gibi ürünleri ile marka olma potansiyeli taşıyan bir şehirdir. Bu ürünlerin tanıtımı ile şehrin ekonomisine büyük katkı sağlanabilir. Bunun yanında Ankara ve civarında, Polatlı, Kahramankazan ve Şereflikoçhisar taraflarında sulanabilir tarım arazisinin artırılması ve seracılığın teşvik edilmesi gerekmektedir. Hayvancılık alanında ise belediye tarafından planlamaların yapılıp üretim bölgeleri, et işleme tesisleri ve et borsası kurulmalıdır.

 

EN