MÜSİAD ANKARA İŞ GÜVENLİĞİ RAPORUNU SUNDU

18 Eylül 2014

 

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi periyodik aralıklarla düzenlediği bilgilendirme toplantıları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez ve Bakanlık Müsteşarı Ahmet Erdem’i konuk etti.

İş güvenliği alanında yapılacak çalışmalara değinen Etyemez, başlıkları şöyle sıraladı;

“STK ve İş dünyası ile geniş kapsamlı yapılacak istişare toplantıları, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun standart ve sertifikalarının işçi alımında göz önünde bulundurulmasının yaygınlaşması, kamuoyunda iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve son olarak mevzuatta işçinin ve işverenin haklarını tam anlamıyla güvence altına alacak bir değişiklik yapmak”

Düzenlenen toplantının ardından MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, iş dünyasının beklentilerinin bulunduğu bir rapor sundu.

 

 

EKSİKLİKLER MASAYA YATIRILDI

 

İşverenlerin yaşadığı problemlerin sunulduğu raporda, işveren cari hesabı, idari para cezaları, alt işverenlik, iş güvenliği, iş kazalarında işverenin yasal sorumlulukları,  Teminat Mektuplarının çözümünde ilişiksizlik Belgesi alımı ve kıdem tazminatı sorunlarına değinildi.

İşverenin cari hesabı konusunda eksiklikler olduğuna değinilen raporda, her iş için yeni bir şifre ve dosya açılması yerine tek bir şifre ve dosya ile işleyişin kolaylaştırılması, alt numaralandırma ile bürokrasinin ortadan kaldırılması ve işverenin tüm çalışmalarını merkezden takip edeceği bir sistemin sağlanmasının yapıcı gelişmeler olacağına yer verildi.

Kanunda yer alan idari para cezalarının işverenler için ciddi sıkıntılara neden olduğu ifade edilen raporda, işveren ve kurumlar arasındaki anlaşmazlıkların dava yolu yerine uzlaşma ile çözülmesini sağlayacak ek maddeler talep edildi.

Alt işverenlik sistemindeki aksaklıklara da değinilen rapor, bu konuda problemlerin giderilmesini ve uygulamanın yaygınlaşmasını talep ediyor.

İş güvenliği konusunda işverene yüklenen yaptırımların da mevcut zeminde pek çok işletme için imkânsızlıklar doğuracağının altını çizen rapor ile yaptırımların hafifletilmesi ve tekrar düzenlenmesi istendi. İş kazalarında işverenin yasal yükümlülükleri hakkında da görüşlerin yer aldığı raporda, iş kazaları neticesinde işverene hapis cezası uygulamasının girişimciliğin önünde engel teşkil edildiğine değinildi. Cezai yaptırımlar uygulanırken çalışanın kusurunun bulunduğu durumların da göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Son olarak rapor kıdem tazminatı ve teminatlar çözümleri konusunda yapılacak düzenlemelere de değindi. Kıdem tazminatı konusunda fon oluşturulması ile işveren de çalışan da mağduriyet yaşamadan sorun çözülecektir ifadelerine yer verildi. 

 

MÜSİAD ANKARA İŞ GÜVENLİĞİ RAPORUNU SUNDUMÜSİAD ANKARA İŞ GÜVENLİĞİ RAPORUNU SUNDU

EN