27 Nisan 2018

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) 3.Olağan Genel Kurulu, yapıldı. MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, Genel Kurul’da yaptığı konuşmasında inşaat sektöründe yaşanan değişime ve dönüşüme dikkati çekti.

02 Mart 2018

MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan, MÜSİAD Bayburt Başkanı Erdal Şentürk ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

KURUMSAL YAPI
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin korunduğu, gözetildiği; kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada saygın bir Türkiye için yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 5 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kurdukları bir “İŞADAMLARI DERNEĞİ”dir.
EN