MÜSİAD Ankara - OSTİM Buluşmasında Yerlilik Vurgusu

10 Ağustos 2017

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, OSTİM Yönetim Kurulu Üyeleriyle OSTİM Başkanı Orhan Aydın’ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Ankara ekonomisinin ve sanayisinin konuşulduğu toplantının açılış konuşmasını yapan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, MÜSİAD’ın ülkenin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek Ankara’nın değişim ve dönüşümünde MÜSİAD Ankara’nın çok büyük etkisi olduğunu belirtti. MÜSİAD Ankara’nın, Ankara’nın ekonomisine, ticaretine ve sivil toplum kuruluşlarına ciddi yansımaları olduğunu söyleyen OSTİM Başkanı Orhan Aydın, özellikle MÜSİAD Genel Merkezinin hazırladığı raporlarla sektörel sorunlara çözüm üretildiğini sözlerine ekledi. Aydın, ‘’Ankara’daki birçok projede MÜSİAD Ankara’nın imzası var. MÜSİAD Ankara’nın gayretlerinden aldığımız ilhamla OSTİM’de enerji santrali kurduk’’ dedi.

 


‘’Başkalarının Tasarladığını Üretmek Güç Kazandırmaz’’
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın, OSTİM’in çalışmalarından bahsederek her zaman MÜSİAD Ankara’nın yanında olduklarını ifade etti. Aydın, ‘’Bir ülkeyi güçlü yapan, üretim gücüdür. Başkalarının tasarladığını üretmek güç kazandırmaz. Bilgiyi ve teknolojiyi üretime çevirmek gerekir. Kendi yaptığımız ürünleri önemsemezsek, yabancıların ürettiği ürünlerle kalkınmamızı sürdüremeyiz. Yerli üretimi çözmeli ve birbirimize yardımcı olarak kendi imkanlarımızla üretmeliyiz. Üretimin nitelikli hale gelmesi ve marka çıkartmak için gelişmiş ekonomilerin yaptığı gibi davranmalıyız. Kendi üreticimizin önü açılmalı, onlara Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde sabır gösterilmeli ve destek sağlanmalı, uluslararası pazarlarda rekabet gücü geliştirilmelidir’’ dedi.
MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal sözlerine OSTİM Başkanı Aydın’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek başladı. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kurulmasının büyük bir başarı ve büyük bir emeğin sonucu olduğunu kaydeden Erdal, hem teoride hem pratikte hem de sahada gençlerimizin sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde donanımlı olarak mezun olmalarının önemli olduğunu belirtti.

 


‘’İhracata ve Yerli Üretime Eğilmemiz Gerekiyor’’
Ankara’nın sorunlarına çözüm üretmek amacıyla önemli STK’ların bir araya gelerek MÜSİAD Ankara koordinatörlüğünde kurulan Ankara Platformu’nun savunma sanayi ve direkt uçuşlar gibi çalışmalarından bahseden Erdal, önümüzdeki süreçte yapılacak yeni projelerin ve çalışmaların müjdesini verdi. Ankara’da çözülmesi gereken birtakım konuların olduğunu belirten Erdal, bu konuları ayrı ayrı farklı mekanlarda ifade etmekten ziyade Ankara Platformu çatısı altında daha güçlü bir şekilde dile getirmenin daha etkili ve sonuç odaklı olacağını söyledi. Erdal ‘’Ankara’nın Türkiye ihracatındaki payı ortalama %5 seviyelerinde. Ankara’nın kapasitesi ve sahip olduğu kaynaklarıyla ihracatta istenilen seviyede olmaması bizleri üzüyor. Bu rakam Ankara’mıza yakışmıyor. Üreticiler, sanayiciler ve iş adamları olarak; ihracata yönelik üretimi artırarak yeni pazar arayışlarına girmeliyiz. Yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve bu alanda yapılacak AR-GE çalışmaları önem taşımaktadır. Milli geliri artırmanın yolu üretmekten geçiyor’’ şeklinde konuştu.
Üretmek ve ihracatı artırmak için her türlü çabayı sarf ettiklerini ifade eden Erdal, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Yerli üretimin ve yerli malı kullanımının artırılarak, yapılacak reformlar ile teşviklerin ve desteklerin verilip milli bir proje haline getirilmesi konusu önemsenmelidir. Özellikle sağlık alanında öz kaynaklarımızın daha verimli alanda kullanılmasını istiyoruz. PPP Şehir Hastaneleri ile örnek projeleri hayata geçirmeye başladık; fakat bu projelerde yerlilik oranının artırılması gerekmektedir. Yüksek teknolojili hastaneler olarak planlanan şehir hastanelerinde kullanılan yüksek teknolojili medikal cihazların en fazla %10’unu yerli üretimden karşılıyoruz. Ülke olarak bu cihazları üretebilecek potansiyelimiz de kabiliyetimiz de mevcut. Türkiye’de yüksek hızlı tren ve metro çalışmaları gibi projeleri hayata geçirirken bu teknolojileri ithal etmek yerine yerli firmalarımız üstlenmelidir. Bu teknolojiyi üretecek donanım ve kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. İhale şartnamelerinde ve sözleşmelerinde belirtilen yerlilik oranı inisiyatife bırakılmayacak kadar önemli bir konu. Savunma sanayi sektöründeki ihalelerde %15’lik yerlilik avantajı gibi uygulamalar diğer sektörlere de uygulanmalıdır’’
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemler Kümelenmesi Koordinatörü Dr. İlhami Pektaş ise, milli sanayinin kurulması için kararlı bir devlet politikasının şart olduğunu ve ihaleyi kazanan firmaların yerlilik şartlarını yerine getirmesinde sıkı bir devlet kontrol mekanizmasının olması gerektiğini vurguladı. Pektaş, “Hesaplamalara göre 2023 yılına kadar 700 milyar Euro’luk bir kamu alımı yapılacak ve bu kamu alımı ulaştırma, enerji, bilişim, haberleşme, sağlık, savunma ve havacılık sektörleri ile belediyelerin aldığı tüm kamu alımlarından oluşacak. Eğer burada sadece %51 yerli şartı getirilirse minimum 360 milyar Euro ülkemizde, sanayicimizde kalacak, cari açık azalacak, sanayimiz canlanacak, istihdam sorunu çözülecek, ihracat artacak ve ülkemiz dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girebilecek” şeklinde konuştu.

 

EN