TBMM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK İŞADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

27 Mayıs 2015

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen programda işadamlarıyla bir araya geldi. Program, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Meclis Başkanı Çiçek, bir ülkede istikrar için; siyasal, sayısal, ekonomik ve hukuki istikrarın birbiri ile ilişkili dört temel başlık olduğunu belirterek, ülkenin yakın siyasi tarihi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

 

 

Altmış yıllık yakın siyasi tarihte, istikrarın olduğu dönemlerin, ülkenin kalkınma çabalarının olduğu, milletin ümitle siyasetten beklenti içerisinde olduğu ve siyasetçinin de ülkenin kalkınması adına heyecan duyduğu dönemlerin, siyasi istikrarın yaşandığı dönemler olduğunu belirtti. “Sayısal istikrarı da içerisinde barındıran siyasal istikrarın, beraberinde vazgeçilmez bir diğer unsur da ekonomik istikrardır. Günden güne değişen ekonomik veriler, yatırımcıların ileriyi görmelerine engel teşkil edecektir. Bu nedenle siyasi istikrar, ekonomik istikrarı destekler nitelikte olmalıdır.”

 

HUKUKİ İSTİKRARIN ÖNEMİ ANLAŞILDI

 

İstikrar için vazgeçilmez bir diğer unsurun hukuki istikrar olduğunu belirten Meclis Başkanı Çiçek, “Hukuki istikrar son birkaç yıllık süreçten önce üzerinde durulan bir konu değilken, yakın zaman içerisindeki gelişmeler, hukuki istikrarın aslında ne kadar büyük önem arz ettiğini gösterdi. Yargıda verilen kararlar, hukuka göre değil, mensubiyetlere göre verildiği takdirde, bu mafya usulü adalettir. Devlete güvenin yargıya güvendir. Adalete ulaşmanın yolu olan yargı, farklı bölünmelere sebep oluyorsa,  burada hukuk güvenliğinden de bahsetmek imkansızdır.” dedi.

 

Hukuki istikrar açısından en temel konulardan birinin anayasa olduğunu belirten Çiçek, yeni anayasa sürecinde gösterdikleri çaba için MÜSİAD’a teşekkürlerini ifade etti. “Bir ülkenin en temel yasasında istikrarsızlık varsa, onun üzerine inşa edilecek katlar da düzgün olmayacaktır. 1982 anayasası, 33 yıllık süreçte yirmi kez değişmiş. Yaptığınız bir binada yirmi kez değişiklik yaptığınız zaman, bu değişiklikler size rahat vermez. Bu anayasa, artık Türkiye’nin devam etmesi için yeterli değildir.” diyerek, yeni anayasa ihtiyacının altını çizdi.

 

   

 

Programın sonunda TBMM Başkanı Cemil Çiçek, MÜSİAD Ankara anı defterini imzaladı.   

EN