Skip to content

Hakkımızda

musiad-logo-light

KURULUŞUMUZ

Müstakil Sanayici ve İş adamlar Derneği (MÜSIAD), hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin korunduğu, gözetildiği: kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada saygın bir Türkiye için yola gikan hassasiyet sahibi is adamlannin, 5 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kurduktan bir İŞADAMLARI DERNEĞİ’dir.

Kişilerin ve kurumların, ülkemizin ve toplumumuzun, bölgemizin ve dunyanın sosyal ve kültürel, siyasi ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan bir gelişim GELİŞİM – DİYALOG – İŞBİRLİĞİ PLATFORMU‘dur

MÜSİAD, 11.000’i aşkın üyesi ile, 45.000’e yakın işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 1.600.000 kişiye istihdam sağlayan, Türkiye genelinde 86 irtibat noktası bulunan, yurt dışında 5 aktif temsilci ile birlikte 72 farklı ülkede toplamda 159 noktada hizmet veren; iş dünyası için olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, kurumsal kimliğini tamamlayarak, bunu ISO 9001:2000 Kalite Belgesi’yle tasdik ettiren, kamu yararına dernek statüsü taşıyan güçlü bir “SİVİL TOPLUM KURULUŞU”dur.

AMAÇLAR

1. KİŞİSEL GELİŞİM ( İnsan Unsurunun Geliştirilmesi )

İşadamlarının ve istihdam ettikleri elemanların kişisel donanımlarını artırmak, Onların, sanayinin ve ticaretin tüm fonksiyonları bakımından, daha olumlu ve verimli insanlar haline gelmesine katkıda bulunmak, iç derinliği olan, kişisel ve mesleki açıdan yetişmiş, dayanışma nosyonuna sahip nitelikli bir insan topluluğunun ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.

2. KURUMSAL GELİŞİM ( İş ve İşleyiş Sistemlerinin Geliştirilmesi )

Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesine; insan-bilgi-para unsurlarının denge ve uyum içinde daha iyi sevk ve idare edilerek, toplam kalite standartlarının yakalanmasına katkıda bulunmak, Grup ruhunun gelişmesini sağlayarak, kişilerin üstünde, kurumsal yapıların öne çıkmasını destekleyerek, yönlendirmek ve böylece daha köklü müesseselerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.

3. SEKTÖREL GELİŞİM ( Piyasanın Geliştirilmesi )

Tüm sektörler için, iç ve dış pazarların, piyasaların araştırılmasına, geliştirilmesine; üreticiden tüketiciye, satıcıdan alıcıya uzanan yolların açılmasına; üyelerimiz için, uygun şartlarda iş yapabilecekleri çevrelerin, ortamların oluşturulmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmak. Sektörler arasında iletişim kurarak ülke ekonomisinin sektörel bazdaki makro dengelerinin sıhhatli bir tarzda oluşması için çalışmalar yapmak. Dünya ölçeğinde gelişen ve gerileyen sektör ile ilgili çalışmalar yaparak bu bilgi ve araştırma sonuçlarını üyelerine ve ülke insanına duyurmak

4. KÜLTÜREL GELİŞİM ( Değer Ölçülerinin Geliştirilmesi )

İş dünyasının yatay ve dikey boyutlardaki tüm kesimlerini kuşatan geniş bir yelpaze içinde, kişisel, kurumsal, toplumsal, evrensel düzeydeki tüm kazançları ve kayıpları aynı eksen üzerinde ele alan bir anlayışla, toplumumuzun geçmişten bu güne getirdiği kültürel ve manevi değerlerle beslenmiş, ortak bir iş ahlakının ve örnek bir işadamı yahut işletme modelinin oluşmasına, gelişmesine katkıda bulunmak.

5. TOPLUMSAL GELİŞİM ( Ülkenin ve Toplumun Kalkınması )

Kişilerin ve kurumların kazanması ve kalkınması ile birlikte, ülkemizin ve toplumumuzun da sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik yönlerden  kazanması ve kalkınmasına; daha mutlu ve müreffeh, daha güçlü ve muteber bir  üşle, toplum düzeyine çıkmasına katkıda bulunmak.

KURUMSAL YAPI

MİSYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işadamları derneği olarak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Kurulduğu günden beri benimsediği ”Yüksek Ahlak – Yüksek Teknoloji” prensibiyle, gelişmenin ancak, etik değerleri yüksek bir yapıda, ileri teknoloji üreterek mümkün olabileceği bilincinde eylemlerini yürütmektedir. Düzenlemiş olduğu çalışmalarla üyelerine teknolojinin önemini aktarırken, onların dikkatini bu alana çekmek için çalışmalar sürdürmektedir. MÜSİAD rekabet gücünü artırmak için Teknolojiye, AR-GE’ye, İnovasyona ve Bilgi’ye yoğunlaşmaktadır. İleri teknoloji üretmenin ülkemiz için büyük önemi olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde yer almasının ancak bu vizyon ile sağlanabileceğinin farkındayız. Adımlarımızı bu öngörü ile atıyoruz.

1990

Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir çözüm, bizim de kurtuluşumuz olamaz.

Dünden Bugüne

HİKAYEMİZ

Tohum Toprağa Düşüyor.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 5 genç iş adamının gayretleriyle İstanbul'da kuruldu.
1990
MÜSİAD Ailesi Büyüyor
Kurulduğu günden itibaren yerelde teşkilatlanma çalışmalarına büyük önem veren MÜSİAD, Anadolu'daki ilk şubesini 1991 yılında Kayseri'de açtı.
1992
MÜSİAD Küreselleşiyor
Küresel ölçekte çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, ilk yurt dışı şubesini 1993 yılında Almanya'nın Münih şehrinde açtı.
1993
Kurumsallaşma Yolunda
Tohumları 1990 yılında Mecidiyeköy'de atılan MÜSİAD, 2007 yılında Sütlüce'deki yeni Genel Merkez binasına taşındı.
2007
MÜSİAD Demokrasinin Yanında
MÜSİAD, E-muhtıra, 17-25 Aralık Ekonomik Darbe girişimi gibi kriz dönemlerinde her zaman demokrasiden yana tavır aldı.
2008
Darbelere Karşı Dik Duruş
MÜSİAD, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'ne karşı devleti ve milletiyle omuz omuza yürüdü.
2016
MÜSİAD YENİ EVİNDE
Türkiye'nin en büyük STK'sı MÜSİAD, modern ve güçlü Türkiye'ye yakışan, Yeni Genel Merkez binasına taşındı.
2018
İlk Günkü Aşk ve İnançla
29 yıllık bir geçmişe sahip olan MÜSİAD, modern ve güçlü Türkiye'ye yakışan bir şekilde yönetim sistemini yeniden kurgulayarak geleceğe yön veriyor.
2019
MÜSİAD'da Yeni Dönem
Mahmut Asmalı, Eylül 2021 yılında gerçekleştirilen 26. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimle 7. MÜSİAD Genel Başkanı oldu.
2021

Haberler

MÜSİAD Ankara şubesi olarak ziyaret ettiğimiz, destekte bulunduğumuz veya proje yürüttüğümüz kurum, kuruluş veya bireyler.

Duyurular

MÜSİAD Ankara şubesi en son duyurularından haberdar olun.

Faaliyetler

MÜSİAD Ankara şubesi en son faaliyetlerinden haberdar olun.